Lista wydarzeń
Zapraszamy   26.04.2019 godz 17.30 na pierwszą 
imprezę lekkoatletyczną w programie :

Bieg  na  60 m K i M
Skok w   dal     K i M
Rzut piłeczką palantową  K i M
Pchnięcie kulą    K  i M
Zapisy uczestników w dniu zawodów 
u sędziego głównego .