Lista wydarzeń
Program realizowany dla zawodników naszego klubu w wieku 14-17 lat.
Celem Programu jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ,
wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej.
Szkolenie oparte o autorski program trenera odpowiedzialnego .
Szkolenie zakończy się testem sprawności fizycznej który zostanie zamieszczony w
Narodowej Bazie Talentów .
Program realizowany przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Rodziców/Opiekunów .