Lista wydarzeń
Zebranie informacyjne dla Rodziców / Opiekunów odbędzie się w dniu 7.09.2022
godz 17.15 ul.Ciszewskiego 10 p.101 .
Zapisy do Szkółki Lekkoatletycznej naszego klubu
dla urodzonych 2010 - 2014  tzw . szkolenie początkowe
Planowane zajęcia poniedziałek , środa , piątek 17.15-18.15
na obiektach sportowych  zlokalizowanych w Dzielnicy Ursynów  .

Szkolenie zaawansowane  dla urodzonych w latach 2009 - 2001 .
Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie zdolności do uprawiania sportu
wystawionej przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego .

Zapraszamy.