Lista wydarzeń
Szanowni Państwo.
Po raz ósmy Zarząd naszego Klubu wspólnie z Fundacją Partnerstwo organizuje
akcję wsparcia naszego klubu.  Ustawodawca przewidział że obecnie możecie Państwo
przekazać 1,5 % podatku.
Środki pozyskane z Państwa wpłat zostaną wydatkowane zgodnie ze statutem klubu na szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych .
Szczegóły poniżej w załącznikach.

Jerzy Pietrzyk
Prezes AKL Ursynów