Lista wydarzeń
W dniu 1.06.2023 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze  za rok 2022.
Termin I  godz .18.00
Termin II godz.18.15
Materiały dla członków klubu dostępne w biurze AKL  :
- sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
- sprawozdanie finansowe za 2022 rok
- program Walnego Zebrania

Jerzy Pietrzyk
PREZES  AKL Ursynów