Lista wydarzeń
W dniu 11.04.2024 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok.
Miejsce spotkania : Wydział Leśny  sala konferencyjna  p. 103 .
Materiały dotyczące spraw finansowych  i merytorycznych za 2023 rok
są dostępne w siedzibie klubu ul. Ciszewskiego 10 p.101 w godzinach dyżurów .
Zapraszamy członków klubu do uczestnictwa w zebraniu.
Program Zebrania.
Termin I godz. 18.00   , II godz 18.15
Program Zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
2.Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta
3.Przyjęcie sprawdzania z działalności merytorycznej i sportowej za 2023 rok
4.Przyjęcie Bilansu oraz zatwierdzenie Rachunku Zysków i Strat za 2023
5. Sprawy różne .

Jerzy Pietrzyk - Prezes AKL Ursynów