Lista wydarzeń
Ostatni bieg z cyklu UWB który odbędzie się na obiektach zielonych SGGW
obok Wydziału Architektury Krajobrazu.Zgłoszenia  w dniu imprezy w sekretariacie 
zawodów od godz 17.00.Początek zawodów  17.30. Wejście na obiekty SGGW 
od ul.Rodowicza - Anody.
Podsumowanie cyklu imprez odbędzie się w dniu 28.05.2019 o godz 17.30
podczas tzw. Zawodów Finałowych/ nie zaliczanych do cyklu UWB/
Program zawodów finałowych zostanie opublikowany do 14.05.2019.