Lista wydarzeń
W imprezie startowała kilku osobowa reprezentacja klubu .
W pchnięciu kulą Michał Wójcicki ur 2004  zajął   2 m z wynikiem 12,59
Pozostałe wyniki na stronie WMOZLA .