Lista wydarzeń
Zapraszamy członków AKL Ursynów  na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 
które odbędzie się w  sali konferencyjnej nr 103 Wydział Leśny   SGGW .
Termin I godz 18.15 , II godz 18.30.
Sprawozdanie  z działalności  sportowej i merytorycznej za lata   2016 - 2019 
będzie dostępne w siedzibie klub  od 20.12.2019 . 

Prezes Tomasz Borecki .

Materiały do pobrania

  1. Program Zebrania / projekt /