Lista wydarzeń
Informujemy że od 6.05.2020 chcemy powrócić do szkolenia sportowego w grupach.
Bliższe informacje można uzyskać  u trenerów prowadzących .Zajęcia odbywać się będą
w terenie / las,park/ za zgodą Rodziców z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów
sanitarno-epidemiologicznych .Do treningów na obiektach sportowych powrócimy po
decyzji władz M.St.Warszawy  / odblokowanie obiektów /.
 Osoby które nie zdecydują się  na taką formę zajęć mogą
korzystać z pomocy szkoleniowej on-line.
W sprawach szkoleniowych można także kontaktować
się telefonicznie  604 201 797 .