Lista wydarzeń
Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią w bieżącym  roku   podsumowanie osiągnięć za rok 2020
odbędzie się w formie wirtualnej.
Zarząd Klubu wyraża podziękowania i składa gratulacje wszystkim zawodnikom którzy reprezentowali 
nasz klub w imprezach     rangi mistrzowskiej  . W punktacji Ogólnopolskiej Systemu  Sportu Młodzieżowego 
wywalczyliśmy   65  + 6 / do potwierdzenia / razem  71 pkt.   W rywalizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 
uzyskaliśmy 505 pkt  oraz 37 medali.
 Wśród licznego grona    naszych reprezentantów Zarząd Klubu pragnie wyróżnić następujące osoby :
Piotra Koteckiego ,Zatorską Maię ,Przyżeckiego Dominika , Wróblewskiego Błażeja , Leśnik Zofię , Zielińskiego Stanisława 
oraz Garsteckiego Mikołaja .
Zarząd Klubu   składa  podziękowania kadrze szkoleniowej  która pomimo wielu uciążliwości związanych
 z pandemią realizowała plany szkoleniowe .
W załączeniu   osiągnięcia sportowe 2020  w OSSM oraz WOM.

Jerzy Pietrzyk - prezes