Lista wydarzeń
Zapraszamy dzieci do udziału w zawodach lekkoatletycznych  w dniach 10 i 17.05.2021 godz 17.15
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
W programie zawodów  60 m , 300 m , 600 m , skok w dal , rzut piłeczką palantową.

Materiały do pobrania

  1. Wyniki 17.05.2021
  2. Wyniki 10.05.2021