Lista wydarzeń
Zapraszamy dzieci do udziału w zawodach lekkoatletycznych w dniach 14.06 i 21.06.2021 godz 17.00
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.
W programie zawodów  60 m , 300 m , 600 m , skok w dal , rzut piłeczką palantową .