Lista wydarzeń
Program Klub realizowany dla młodzieży naszego klubu w wieku 14-17 lat.
Celem programu jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ,
wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do do kultury fizycznej.
Realizacja dziań szkoleniowych w oparciu o autorski  projekt  trenera  odpowiedzialnego.
Szkolenie zakończone będzie testem sprawności fizycznej  który zostanie zamieszczony w
Narodowej Bazie Talentów .
Program i jego założenia mogą zostać zrealizowane tylko przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu.


Galeria zdjęć