Lista wydarzeń
Szanowni Państwo .
Po raz siódmy organizujemy i prosimy wspólnie z Fundacją Partnerstwo
o wsparcie naszej akcji  1 % Na Nasz Klub .
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na szkolenie sportowe Państwa dzieci.
W związku ze zmniejszającymi się dotacjami  ze środków publicznych prosimy
o wsparcie naszych działań .

    Jerzy Pietrzyk
Prezes AKL Ursynów